Ogólnopolska konferencja naukowa "Demokracja - Reformy - Polska. 20. rocznica powołania rządu premiera Jerzego Buzka - próba bilansu"

Podczas konferencji odbędzie się m.in.: 7 debat na tematy: Gospodarka, Rolnictwo, Reforma służby zdrowia, Reforma edukacyjna, Reforma administracji, Reforma emerytalna oraz Inne działania rządu.

Referaty wygłoszą: prof. Krystyna Leszczyńska (WP UMCS), prof. Grzegorz Rydlewski (WNPiSM UW) oraz prof. Jadwiga Staniszkis. Moderatorzy debat: dr. hab. Ewa Marciniak (INP UW), dr hab. Waldemar Tomaszewski (UWM) oraz Sławomir Sowiński (UKSW).

Konferencję organizują: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego