Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich oraz Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają

Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich oraz Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają na spotkanie z Jérôme Heurtaux wokół jego książki

 

La démocratie par le droit. Pologne 1989-2016”

 

Jérôme Heurtaux jest wykładowcą nauk politycznych na Uniwersytecie Paris-Dauphine, w 2005 roku obronił doktorat poświęcony kodyfikacji rywalizacji politycznej i konstrukcji demokracji w Polsce w latach 1989-2001.

 

Otwarcie: dr Nicolas Maslowski (OKFiSF), dr Marcin Tobiasz (Instytut Nauk Politycznych)

Prowadząca: dr Renata Mieńkowska-Norkiene, Instytut Nauk Politycznych UW

 

Spotkanie odbędzie się we wtorek 5 grudnia o godzinie 11.30 na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, Kampus Główny, Gmach Audytoryjny wejście B, sala 223.

Spotkanie w języku angielskim.Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego