Zaproszenie na panel dyskusyjny

KN "Teatr i Polityka" oraz Teatr Studio zaprasza na panel dyskusyjny pod honorowym patronatem WDiNP UW: "Historia polityczna czy polityka historyczna? Teatr w grze o prawdę."
 
Spotkanie odbędzie się 12 stycznia 2010 roku o godz.19 w kawiarni TEATRU STUDIO. W dyskusji wezmą udział: Ewa Dałkowska (Nowy Teatr w Warszawie), Ewa Wójciak (Teatr Ósmego Dnia w Poznaniu), dr Rafał Leśkiewicz (Instytut Pamięci Narodowej), dr Daniel Przastek (WDiNP UW), Paweł Sztarbowski (Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie). Dyskusję poprowadzi Rafał Kozerski – student V roku w INP UW. Serdecznie zapraszamy.

Inicjatywa sprowokowana została przez spektakl Mała Narracja (reż. Wojciech Ziemilski) prezentowany właśnie w Teatrze Studio. Dyskusja składać się będzie z 2 bloków tematycznych. Pierwszy będzie dotyczył kwestii polityczno- historycznych, tj. rozważań na temat najnowszej historii Polski, sposobu tworzenia jej przez historyków, także historyków Instytutu Pamięci Narodowej, problemu teczek, dostępu do nich. Pragniemy zadać pytanie czy istnieje możliwość obrony i okoliczności łagodzące osób współpracujących ze Służbą Bezpieczeństwa, czy osoby te powinny zostać ujawnione, czy nie? Jeśli tak, to które, i dlaczego właśnie taki klucz "upowszechniania" powinien zostać przyjęty? Drugim blokiem będzie próba odniesienia poruszanego problemu do środowiska artystycznego, szczególnie środowiska teatru. Chcemy otrzymać odpowiedzi na pytania o to, czy teatr może, czy powinien być zaangażowany w politykę, jeśli tak, to w jakim stopniu? Czy teatr może demaskować rzeczywistość tworzoną przez politykę, jej manipulację? Czy może być głosem prawdy wobec polityki?

InformacjaInstytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego