Państwo i My. Debata w Krajowej Szkole Administracji Publicznej

Pycha, gnuśność i... Osiem grzechów głównych Rzeczypospolitej – rachunek sumienia i drogi poprawy to tytuł debaty wokół raportu „Państwo i My. Osiem grzechów głównych Rzeczypospolitej” na którą serdecznie zapraszamy już 1 marca 2016 roku. Konferencja odbędzie się w Krajowej Szkole Administracji Publicznej przy ul. Wawelskiej 56 w Warszawie. Nasz Instytut będzie reprezentować Prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek. Wśród prelegentów m. in. Prof. Andrzej Zybertowicz, Prof. Jerzy Hausner, Prof. Jacek Raciborski i wielu innych. Szczegółowy program w załączeniu.Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego