Podwójny sukces absolwentów INP UW w konkursie organizowanym przez ABW

Z ogromną satysfakcją informujemy o rozstrzygnięciu ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę licencjacką/magisterską z dziedziny bezpieczeństwa wewnętrznego w roku akademickim 2012/2013. W konkursie ogłoszonym przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dwójka naszych absolwentów znalazła się w ścisłej czołówce. Komitet Konkursowy nie przyznał pierwszej, ani drugiej nagrody. Trzecią nagrodę za pracę magisterską „Kontrwywiad ofensywny jako element systemu bezpieczeństwa państwa” przygotowaną pod kierunkiem dra Piotra Potejki otrzymał mgr Bolesław Piasecki absolwent kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne. Wyróżnienie otrzymała z kolei p. Magdalena Ziółek za pracę „Vigipirate jako przykład planu zapobiegania i zwalczania terroryzmu we Francji” przygotowaną pod kierunkiem dr Kariny Marczuk. Promotorom dysertacji, ale przede wszystkim autorom nagrodzonej i wyróżnionej pracy – serdecznie gratulujemy!

Zob. http://www.abw.gov.pl/portal/pl/8/955/Warszawa_04112013_r.htmlInstytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego