Politologia w INP UW wyróżniona przez PKA

Z ogromną satysfakcją informujemy, że w następstwie przeprowadzonej pod koniec 2013 roku kontroli Polskiej Komisji Akredytacyjnej, kierunek Politologia realizowany przez Instytut Nauk Politycznych otrzymał ocenę wyróżniającą. Z dumą możemy powiedzieć: najstarsza, największa i najlepsza Politologia w Polsce! Z nowoczesnym i zgodnym z Krajowymi Ramami Kwalifikacji programem kształcenia opartym na unikalnym systemie modułów. Dziękujemy wszystkim pracownikom i studentom, którzy przyczynili się do tego sukcesu.Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego