Prof. Agnieszka Rothert uczestnikiem projektu SIMS

Prof. dr hab. Agnieszka Rothert uczestniczyła w projekcie systemowym Narodowego Centrum Badań pt. Wsparcie zarządzania infrastrukturą badawczą beneficjentów działań 2.1 oraz 2.2 POIG – SIMS. Do uczestnictwa w projekcie zaproszeni zostali pracownicy najbardziej innowacyjnych polskich uczelni oraz instytutów prowadzących badania naukowe, którzy otrzymali możliwość staży w najbardziej innowacyjnych jednostkach badawczych na świecie. W ramach projektu SIMS 120 naukowców, kierowników laboratoriów oraz osób odpowiedzialnych za budowanie strategii rozwoju naukowego w swoich instytucjach wyjechało na miesięczne staże zagraniczne do renomowanych uniwersytetów zarządzających dużą infrastrukturą badawczą lub firm i instytutów badawczych wysokich technologii.

Szczegóły: www.projektsims.eu

 Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego