Program dni adaptacyjnych dla studentów I roku studiów stacjonarnych I oraz II stopnia - kierunek BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Program dni adaptacyjnych

dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia

kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne

Instytutu Nauk Politycznych

Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

w roku akademickim 2017/2018

 

26.09.2017 r.               godz. 11 w sali Czarnowskiego (ul. Krakowskie Przedmieście 3)szkolenie z zakresu praw i obowiązków studenta organizowane przez Zarząd Samorządu Studentów UW.

 

27.09.2017 r.                    Dzień tutorski od godz. 10 – ul. Nowy Świat 67/69 - Studenci, podzieleni wcześniej na grupy (informacja o przydziale będzie wysłana mailowo w późniejszym terminie), wezmą udział w spacerze zapoznawczym po terenie Uniwersytetu. Celem spaceru jest zapoznanie nowo przyjętych z infrastrukturą wydziałową oraz około uniwersytecką. W każdej grupie będą tutorzy (starsi studenci), którzy odpowiedzą na pytania oraz będą służyć radą w całym procesie adaptacji studentów.

 

27.09.2017 r.               godz. 14 ogólnowydziałowa inauguracja nowego roku akademickiego 2017/2018 w sali im. A. Mickiewicza w Auditorium Maximum (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28). W programie m.in. spotkanie z Władzami Dziekańskimi, Dyrektorami Instytutów, Kierownikami Studiów, przedstawicielami Samorządu Studenckiego, ślubowanie studenckie oraz wykład inaugurujący rok akademicki na WNPiSM.

  

28.09.2017 r.               Zapoznanie z zasadami korzystania z Biblioteki Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych (ul. Nowy Świat 69)

 

                                    grupa I - godz. 9 (nazwiska od A do Ł)

grupa II – godz. 10 (nazwiska od M do Ż)      

 

28.09.2017 r.               godz. 12 w Auli (ul. Nowy Świat 69) – odbędzie się spotkanie z Dyrektorem Instytutu, Kierownikiem Studiów, przedstawicielem sekcji studenckiej, Pełnomocnikiem Dziekana ds. USOS, z przedstawicielem BON i akademickiej służby zdrowia.

 

Po części oficjalnej student podpisze umowę i odbierze legitymację studencką.

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA !!!

 

Do systemu można logować się dopiero po immatrykulacji - tzn. wpisaniu przez sekretariat do systemu USOS.

 

Studenci są zobowiązani do korzystania w kontaktach z uczelnią z konta pocztowego w domenie @student.uw.edu.pl.

Konta pocztowe są zakładane automatycznie we wrześniu po immatrykulacji. W przypadku gdy studentowi nie zostanie utworzone takie konto automatycznie, należy zrobić to samodzielnie logując się na stronie wp.uw.edu.pl hasłem z irk lub usosweba.

 

Zapoznanie z zasadami korzystania z Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego – szkolenie online – więcej informacji na stronie www.buw.uw.edu.pl w zakładce Przewodnik, a następnie: szkolenie-szkolenie biblioteczne – szkolenie biblioteczne online.

 

28.09.2017 r.               godz. 15 w Auli (ul. Nowy Świat 69) wykład z przedmiotu Podstawy ochrony własności intelektualnej prof. I. Malinowska. Zajęcia obowiązkowe kończące się zaliczeniem (szczegóły podane będą na wykładzie).

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA !!!

                                                                                                                                                                                                                                                            

2.10.2017 r.                 początek zajęć dydaktycznych.

Uwaga !

Elektroniczne szkolenie BHP www.come.uw.edu.pl

Studenci mają obowiązek zapoznać się z materiałami szkoleniowymi wystawionymi na platformie internetowej COME i rozwiązać test umieszczony na tej platformie. System automatycznie wyliczy zaliczenie. Szkolenie jest obowiązkowe.

 

REJESTRACJA NA LEKTORATY Z JĘZYKÓW OBCYCH I ZAJĘCIA WF przez Internet. Zapisy i terminy podane pod adresem http://rejestracja.usos.uw.edu.pl

 

 

 

Program dni adaptacyjnych

dla studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia

kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne

Instytutu Nauk Politycznych

Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

w roku akademickim 2017/2018

 

 

27.09.2017 r.               godz. 14 ogólnowydziałowa inauguracja nowego roku akademickiego 2017/2018 w sali im. A. Mickiewicza w Auditorium Maximum (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28). W programie m.in. spotkanie z Władzami Dziekańskimi, Dyrektorami Instytutów, Kierownikami Studiów, przedstawicielami Samorządu Studenckiego, ślubowanie studenckie oraz wykład inaugurujący rok akademicki na WNPiSM.

 

28.09.2017 r.               godz. 9 w Auli (ul. Nowy Świat 69) – odbędzie się spotkanie z Dyrektorem Instytutu, Kierownikiem Studiów, przedstawicielem sekcji studenckiej, Pełnomocnikiem Dziekana ds. USOS, z przedstawicielem BON i akademickiej służby zdrowia.

 

Po części oficjalnej student podpisze umowę i odbierze legitymację studencką.

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA !!!

 

Do systemu można logować się dopiero po immatrykulacji - tzn. wpisaniu przez sekretariat do systemu USOS.

 

Studenci są zobowiązani do korzystania w kontaktach z uczelnią z konta pocztowego w domenie @student.uw.edu.pl.

Konta pocztowe są zakładane automatycznie we wrześniu po immatrykulacji. W przypadku gdy studentowi nie zostanie utworzone takie konto automatycznie, należy zrobić to samodzielnie logując się na stronie wp.uw.edu.pl hasłem z irk lub usosweba.

                                                                                                                                                                                                                                                                    

2.10.2017 r.                 początek zajęć dydaktycznych.

 

                                   

 

 

UWAGA!!!

studenci przyjęci na studia drugiego stopnia, którzy odbywali studia pierwszego stopnia w innej Uczelni niż Uniwersytet Warszawski jeśli nie realizowali przedmiotów: BHP i Podstawy ochrony własności intelektualnej mają obowiązek ich zaliczenia na studiach drugiego stopnia na I roku studiów.

W związku z tym ww. studenci mogą skorzystać z niżej wymienionych szkoleń .

 

  • szkolenie z zakresu praw i obowiązków studenta organizowane przez Zarząd Samorządu Studentów UW – dla nowoprzyjętych osób spoza UW, którzy wcześniej nie uczestniczyli w szkoleniu. 
  • 26.09.2017 r. godz. 11 w sali Czarnowskiego (ul. Krakowskie Przedmieście 3).
  • Szkolenie z Podstawy ochrony własności intelektualnej -– dla nowoprzyjętych osób spoza UW, którzy wcześniej nie uczestniczyli w szkoleniu. 
  • 28.09.2017 r.   godz. 15 w Auli (ul. Nowy Świat 69) wykład z przedmiotu Podstawy ochrony własności intelektualnej prof. I. Malinowska. Zajęcia obowiązkowe kończące się zaliczeniem (szczegóły podane będą na wykładzie).
  • Elektroniczne szkolenie BHP www.come.uw.edu.pl    
  •  
  •  
  •  
  • Studenci mają obowiązek zapoznać się z materiałami szkoleniowymi wystawionymi na platformie internetowej COME i rozwiązać test umieszczony na tej platformie. System automatycznie wyliczy zaliczenie.


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego