Program dni adaptacyjnych dla studentów I roku studiów stacjonarnych I oraz II stopnia - kierunek POLITOLOGIA

Program dni adaptacyjnych

dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia

kierunek politologia

Instytutu Nauk Politycznych

Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

w roku akademickim 2017/2018

 

26.09.2017 r.               godz. 10   w Sali Czarnowskiego (ul. Krakowskie Przedmieście 3) szkolenie z zakresu praw i obowiązków studenta organizowane przez Zarząd Samorządu Studentów UW.

 

 

26.09.2017 r.               godz. 11.30 w Auli   (ul. Nowy Świat 69) – odbędzie się spotkanie z Dyrektorem Instytutu, Kierownikiem Studiów, przedstawicielem sekcji studenckiej, Pełnomocnikiem Dziekana ds. USOS, z przedstawicielem BON i akademickiej służby zdrowia.

 

Po części oficjalnej student podpisze umowę i odbierze legitymację studencką.

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA !!!

 

Do systemu można logować się dopiero po immatrykulacji - tzn. wpisaniu przez sekretariat do systemu USOS.

 

Studenci są zobowiązani do korzystania w kontaktach z uczelnią z konta pocztowego w domenie @student.uw.edu.pl.

Konta pocztowe są zakładane automatycznie we wrześniu po immatrykulacji. W przypadku gdy studentowi nie zostanie utworzone takie konto automatycznie, należy zrobić to samodzielnie logując się na stronie wp.uw.edu.pl hasłem z irk lub usosweba.

Informacja o konkretnym podziale na grupy zostanie wysłana na państwa maile uniwersyteckie na kilka dni przed wydarzeniem.

 

26.09.2017 r.               godz. 15 w Auli   (ul. Nowy Świat 69) wykład z przedmiotu Podstawy ochrony własności intelektualnej prof. I. Malinowska. Zajęcia obowiązkowe kończące się zaliczeniem (szczegóły podane będą na wykładzie). OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA !!!

 

27.09.2017 r.                    Dzień tutorski od godz. 10 – ul. Nowy Świat 67/69 - Studenci, podzieleni wcześniej na grupy (informacja o przydziale będzie wysłana mailowo w późniejszym terminie), wezmą udział w spacerze zapoznawczym po terenie Uniwersytetu. Celem spaceru jest zapoznanie nowo przyjętych z infrastrukturą wydziałową oraz około uniwersytecką. W każdej grupie będą tutorzy (starsi studenci), którzy odpowiedzą na pytania oraz będą służyć radą w całym procesie adaptacji studentów.

 

27.09.2017 r.               godz. 14 ogólnowydziałowa inauguracja nowego roku akademickiego 2017/2018 w sali im. A. Mickiewicza w Auditorium Maximum (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28). W programie m.in. spotkanie z Władzami Dziekańskimi, Dyrektorami Instytutów, Kierownikami Studiów, przedstawicielami Samorządu Studenckiego, ślubowanie studenckie oraz wykład inaugurujący rok akademicki na WNPiSM.

 

29.09.2017 r.               Zapoznanie z zasadami korzystania z Biblioteki Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych (ul. Nowy Świat 69)

                                    grupa I - godz. 9 (nazwiska od A do K)

grupa II – godz. 10 (nazwiska od L do P)       

grupa III – godz. 11 (nazwiska od R do Ż)      

 

Zapoznanie z zasadami korzystania z Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego – szkolenie online – więcej informacji na stronie www.buw.uw.edu.pl w zakładce Przewodnik, a następnie: szkolenie-szkolenie biblioteczne – szkolenie biblioteczne online.

                                                                                                                                                                                                                                                                

2.10.2017 r.                 początek zajęć dydaktycznych.

Uwaga !

Elektroniczne szkolenie BHP www.come.uw.edu.pl

Studenci mają obowiązek zapoznać się z materiałami szkoleniowymi wystawionymi na platformie internetowej COME i rozwiązać test umieszczony na tej platformie. System automatycznie wyliczy zaliczenie. Szkolenie jest obowiązkowe.

 

REJESTRACJA NA LEKTORATY Z JĘZYKÓW OBCYCH I ZAJĘCIA WF przez Internet. Zapisy i terminy podane pod adresem http://rejestracja.usos.uw.edu.pl

 

 

 

 

Program dni adaptacyjnych

dla studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia

kierunek politologia

Instytutu Nauk Politycznych

Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

w roku akademickim 2017/2018

 

 

26.09.2017 r.               godz. 9 w Auli   (ul. Nowy Świat 69 ) – odbędzie się spotkanie z Dyrektorem Instytutu, Kierownikiem Studiów, przedstawicielem sekcji studenckiej, Pełnomocnikiem Dziekana ds. USOS, z przedstawicielem BON i akademickiej służby zdrowia.

 

Po części oficjalnej student podpisze umowę i odbierze legitymację studencką.

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA !!!

 

Do systemu można logować się dopiero po immatrykulacji - tzn. wpisaniu przez sekretariat do systemu USOS.

 

Studenci są zobowiązani do korzystania w kontaktach z uczelnią z konta pocztowego w domenie @student.uw.edu.pl.

Konta pocztowe są zakładane automatycznie we wrześniu po immatrykulacji. W przypadku gdy studentowi nie zostanie utworzone takie konto automatycznie, należy zrobić to samodzielnie logując się na stronie wp.uw.edu.pl hasłem z irk lub usosweba.

                                                                   

27.09.2017 r.               godz. 14 ogólnowydziałowa inauguracja nowego roku akademickiego 2017/2018 w sali im. A. Mickiewicza w Auditorium Maximum (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28). W programie m.in. spotkanie z Władzami Dziekańskimi, Dyrektorami Instytutów, Kierownikami Studiów, przedstawicielami Samorządu Studenckiego, ślubowanie studenckie oraz wykład inaugurujący rok akademicki na WNPiSM.

 

2.10.2017 r.                 początek zajęć dydaktycznych.

 

UWAGA!!!

studenci przyjęci na studia drugiego stopnia, którzy odbywali studia pierwszego stopnia w innej Uczelni niż Uniwersytet Warszawski jeśli nie realizowali przedmiotów: BHP i Podstawy ochrony własności intelektualnej mają obowiązek ich zaliczenia na studiach drugiego stopnia na I roku studiów.

W związku z tym ww. studenci mogą skorzystać ze szkoleń (po uzgodnieniu z kierownikiem studiów).

 

 

  • 26.09.2017 r. godz. 15 w Auli   (ul. Nowy Świat 69 ) wykład z przedmiotu Podstawy ochrony własności intelektualnej prof. I. Malinowska. Zajęcia obowiązkowe kończące się zaliczeniem (szczegóły podane będą na wykładzie) - dla nowoprzyjętych osób spoza UW, którzy wcześniej nie uczestniczyli w szkoleniu. 
  •  
  • 26.09.2016 r.  godz. 11   w Auli (ul. Nowy Świat 69) szkolenie z zakresu praw i obowiązków studenta organizowane przez Zarząd Samorządu Studentów UW - dla nowoprzyjętych osób spoza UW, którzy wcześniej nie uczestniczyli w szkoleniu (razem z BW).
  •  
  • Elektroniczne szkolenie BHP www.come.uw.edu.pl 
  • Studenci mają obowiązek zapoznać się z materiałami szkoleniowymi wystawionymi na platformie internetowej COME i rozwiązać test umieszczony na tej platformie. System automatycznie wyliczy zaliczenie.


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego