Rada Konsultacyjna - spotkanie z przedstawicielami pracodawców

Media, administracja rządowa, samorządy, biznes, organizacje pozarządowe, służby mundurowe - reprezentanci tych obszarów dyskutowali z kierownictwem Instytutu Nauk Politycznych UW na posiedzeniu Rady Konsultacyjnej. W gronie wybitnych specjalistów - w większości absolwentów INP UW, zastanawiano się czy uniwersyteckie programy nauczania mogą sprostać wymogom współczesnego rynku pracy.

Spotkaniu przewodniczyli Dziekan WNPiSM prof. Stanisław Sulowski oraz Dyrektor INP prof. Ewa Maria Marciniak.

W trakcie dyskusji uczestnicy spierali się czy stawiać na wiedzę szczegółową, czy ogólną? Jakie są główne zalety i wady studenckich praktyk, jak wzbogacić programy kształcenia, jak nie tylko edukować ale i motywować studentów, którzy po otrzymaniu dyplomu wejdą na rynek pracy?

Dyrektor INP prof. Ewa Maria Marciniak podsumowując dyskusję powiedziała: Najlepszym dowodem efektywności naszego kształcenia jesteście państwo - nasi absolwenci zajmujący wysokie stanowiska w administracji i biznesie.

 

 

 Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego