POLITOLOGIA w Instytucie Nauk Politycznych UW po raz kolejny nr 1 w Polsce! Ogromna przewaga nad konkurencją w najnowszym rankingu „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej”

Z ogromną satysfakcją informujemy, że w czternastej edycji Rankingu Szkół Wyższych przygotowanego przez miesięcznik edukacyjny Perspektywy i dziennik Rzeczpospolita Politologia w Instytucie Nauk Politycznych UW po raz kolejny znalazła się na PIERWSZYM MIEJSCU w Polsce.

Ranking kierunków studiów jest częścią rozbudowanego rankingu uczelni akademickich  opartego na 33 szczegółowych kryteriach, tworzących sześć grup kryteriów: prestiż, potencjał naukowy, efektywność naukowa, innowacyjność, warunki studiowania oraz umiędzynarodowienie. Na drugim miejscu w rankingu uczelni uplasował się Uniwersytet Warszawski minimalnie przegrywając z Uniwersytetem Jagiellońskim. Nad przygotowaniem rankingu czuwała Kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, prezesa Polskiej Akademii Nauk, w skład której weszli: prof. dr hab. Marek Safjan - sędzia Trybunału Europejskiego w Luksemburgu, b. prezes Trybunału Konstytucyjnego RP, honorowy przewodniczący Kapituły, prof. dr hab. inż. Bogusław Smólski – b. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, b. rektor-komendant WAT, prof. dr hab. Franciszek Ziejka - przewodniczący Społecznego Komitetu Odbudowy Zabytków Krakowa, b. rektor UJ, prof. dr hab. Marek Rocki - senator RP, przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, b. rektor SGH, prof. dr hab. Tadeusz Tołłoczko - b. rektor Akademii Medycznej w Warszawie, dr Alicja Adamczak - prezes Urzędu Patentowego RP, Włodzimierz Kiciński - wiceprezes zarządu KGHM S.A., Bogusław Chrabota - redaktor naczelny Rzeczpospolitej i Waldemar Siwiński - prezes Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy", b. prezes PAP.

Z punktu widzenia kandydatów na studia najważniejszym elementem tegorocznej edycji jest oczywiście ranking w 40 grupach kierunków studiów. Właśnie w tym rankingu Politologia w INP UW wręcz zdystansowała całą konkurencję w Polsce. W ogólnej klasyfikacja nasza Politologia o ponad 14 punktów procentowych wyprzedziła drugą w rankingu Politologię krakowską (UJ) i aż o 48 punktów trzecią w Poznaniu. Jednoznacznie zwyciężyliśmy w takich kategoriach jak ocena przez kadrę akademicką, liczba publikacji i co najważniejsze z perspektywy przyszłych absolwentów ocena przez pracodawców.

Reasumując jeśli POLITOLOGIA to tylko w Instytucie Nauk Politycznych UW! Lider niezależnych rankingów. Po raz kolejny. Zapraszamy!

Pełne wyniki rankingu zostały opublikowane w miesięczniku Perspektywy i w serwisie internetowym www.ranking.perspektywy.pl, a także na łamach Rzeczpospolitej i w jej serwisie www.rp.pl Tekst oprac. na podstawie materiałów organizatora

Dyplom

 Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego