Raport "Nieważne głosy, ważny problem"

Wyborom samorządowym z 16 listopada 2014 roku towarzyszyło wiele kontrowersji i wątpliwości dotyczących funkcjonowania całego procesu wyborczego. Jego uczciwość i rzetelność była kwestionowana zarówno ze względu na nieefektywność systemu informatycznego jak i dużą liczbę nieważnych głosów (w niektórych województwach pow. 20%).

Prezentowany Raport to wynik pracy grupy wybinych specjalistów pod patronatem Fundacji Batorego. Wśród nich znalazła się dr Anna Materska-Sosnowska z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W pracach zespołu uczestniczyły również dwie studentki z Instytutu: Aleksandra Suska i Paulina Olczak. Zapraszamy do lektury!

Raport dostępny jest TUTAJ

 Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego