Recruitment process to ENGLISH STUDIES in our Institute started!

We would like to announce that our Institute began an application and admission process to English Studies: Undergraduate and Graduate Programme in Political Science, Undergraduate Programme in Internal Security and Graduate Programme in Security Studies in the academic year 2018/2019. More information about studies and recruitment on our websites: http://www.inp.uw.edu.pl/?q=studia
http://www.inp.uw.edu.pl/?q=kandydaci/skladanie_dokumentowInstytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego