Rejestracja studentów na zajęcia programowe w semestrze letnim 2016/2017

REJESTRACJA NA ZAJĘCIA PROGRAMOWE 2016/2017

Rejestracja na zajęcia programowe w semestrze letnim 2016/2017 odbędzie się w następujących terminach:

I TURA –grudzień 2016 (*wymuszone podpięcia) do 31.12.2016

Instytut Polityki Społecznej 19.12.2016 godz.21:00, monografy – 21:30

INP Politologia, SEA 20.12.2016 godz.20:00

INP BW 20.12.2016 godz.21:00 do 31.12.2016

INP – fakultety 20.12.2016 godz.21:30

Instytut Europeistyki 21.12.2016 godz.20:00 ,monografy – 20:30

Instytut Stosunków Międzynarodowych 21.12.2016 godz.21:00, monografy – 21:30

 

II TURA –styczeń 2017  (*wymuszone podpięcia) do 31.01.2017

Instytut Polityki Społecznej 16.01.2017 godz.20:00        

Instytut Europeistyki 17.01.2017godz.21:00

INP Politologia, SEA 18.01.2017 godz.21:00        

INP BW 19.01.2017 godz.21:00 do 30.09.2016     

Instytut Stosunków Międzynarodowych 20.01.2017 godz.21:00

*Podczas rejestracji student  będzie musiał od razu wybrać program, do którego będzie chciał podpiąć dany przedmiot, na który się zarejestrował.

Rejestracja dotyczy wszystkich przedmiotów, w tym wykładów. Na podstawie rejestracji zostaną stworzone protokoły egzaminacyjne. Zajęcia kontynuowane zostaną przepisane automatycznie. W indywidualnych przypadkach rejestracji prosimy zgłaszać się do kierowników studiów w celu wyrażenia zgody na dorejestrowanie administracyjne. Wszelkie podania o zmiany w rejestracji będą rozpatrywane po zakończeniu II tury rejestracji.

Rejestracji dokonujemy na stronie https://usosweb.wnpism.uw.edu.pl

Szczegóły rejestracji znajdą Państwo na stronach poszczególnych Instytutów.
Jeżeli rejestrujemy się na zajęcia, które odbywają się w jednej grupie zajęciowej, to również należy zarejestrować się do tej grupy, pomimo, że to tylko jedna grupa.

Z rejestracji zostały wyłączone studia niestacjonarne zaoczne, z wyjątkiem zapisów na lektoraty oraz indywidualnych przypadków rejestracji, które będą ogłaszane na stronach poszczególnych instytutów.Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego