Rekrutacja. Studia podyplomowe

Szanowni Państwo,

informujemy o warunkach rekrutacji na Podyplomowe Studia Wdrażania Zrównoważonego Rozwoju Metropolii i Innowacji Lokalnych. Osoby zainteresowane studiami proszone są o napisanie eseju na jeden z poniższych tematów:

  1. Podstawowe problemy etyki zawodowej w administracji publicznej.
  2. System rządów w Polsce po 1997 roku: słabe i mocne strony.
  3. Reformy samorządu terytorialnego po 1990 roku: czy i jak usprawniły rozwiązywanie problemów wspólnot lokalnych?
  4. Zrównoważony rozwój w warunkach polskiego samorządu terytorialnego: moje doświadczenia, refleksje, postulaty.

 

Wybrana literatura:

Itrich-Drabarek J. (red.), Encyklopedia administracji publicznej, Warszawa 2018

Itrich-Drabarek J. (red.), Etyka sfery publicznej, Warszawa 2017

Materska-Sosnowska A., Słomka T. (red.), Konstytucje polskie z 1952 i 1997 roku: tradycja, instytucje, praktyka ustrojowa,  Warszawa 2015

Słomka T., Materska-Sosnowska A. (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r.: ciągłość i zmiana, Warszawa 2012

Wojtaszczyk K.A., Marciniak E.M., Jakubowski W. (red.), System rządów w Polsce. Tradycje i współczesność,  Warszawa 2017

 

Proszę wybrać tylko jeden temat eseju. Esej powinien mieć objętość 4-6 stron, czcionka: Times New Roman czcionka 12, wyjustowanie z obydwu stron.

Esej należy przesłać na adres: nauka.inp@uw.edu.pl do 20 września br.Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego