Rozpoczyna się rejestracja do programu MOST

Program MOST umożliwia skorzystanie z oferty edukacyjnej jednego z 20 polskich uniwersytetów i kilkunastu uczelni stowarzyszonych. Rejestracja trwa w dn 31.10-30.11.2016

Szczegółowe informacje nt. projektu znajdują się na stronie: most.amu.edu.pl

 

 

broszura programu MOST

pismo przewodnie 

 

 Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego