Zaproszenie na seminarium historii najnowszej

5 stycznia 2010 roku w ramach cyklicznego seminarium historii najnowszej organizowanego przez Pracownię Najnowszej Historii Dziennikarstwa ID UW oraz Zakład Najnowszej Historii Politycznej INP UW odbędzie się spotkanie poświęcone najnowszej książce pod redakcją naukową prof. dr hab. Kazimierza Przybysza pt. Polskie partie i ruchy społeczno-polityczne pierwszej połowy XX wieku.
W spotkaniu udział wezmą autorzy rozdziałów poświęconych wybranym nurtom politycznym (prof. dr hab. Kazimierz Przybysz, dr hab. Wojciech Jakubowski, dr Błażej Poboży, dr Łukasz Zamęcki i Mgr Konrad Jajecznik), a głos w dyskusji nad publikacją zabierze m.in. prof. dr hab. Romuald Turkowski.
 
Termin: środa 5 stycznia 2011 roku, godz. 16:30, Dawne Centrum Informatyczne UW, Krakowskie Przedmieście 26/28, poddasze.

Prezentowana publikacja pomyślana została jako podstawowe, użyteczne w dydaktyce szkoły wyższej kompendium wiedzy o najważniejszych polskich partiach, nurtach i obozach politycznych oraz ruchach społeczno-politycznych pierwszej połowy XX wieku. Oparte głównie na bogatej literaturze przedmiotu, ale częściowo także na badaniach własnych autorów, ma przede wszystkim charakter pomocy dydaktycznej. Pisząc owe teksty myśleliśmy głównie o potrzebach studentów politologii i innych kierunków politologicznych, jak europeistyka, stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz bezpieczeństwo wewnętrzne. Z pewnością mogą one okazać się użyteczne dla studentów w poznawaniu zagadnień dotyczących różnych aspektów najnowszych dziejów Polski. Sądzimy, iż skrypt ten może być również użyteczny dla słuchaczy kierunku historia, jeśli jego wykorzystaniu towarzyszyć będą równoległe studia źródłowe. (z opisu autorskiego)Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego