Seminarium "Konstytucjonalizm współczesny" - 18 stycznia 2017 r.

Instytut Nauk Politycznych UW wraz z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli (MSCDN) zapraszają na seminarium "Konstytucjonalizm współczesny".

Program seminarium:

1. Rola i znaczenie konstytucji w państwach demokratycznych w XXI wieku.
2. Pozycja Trybunału Konstytucyjnego w systemie politycznym RP i jego rola dla funkcjonowania państwa prawa.
3. Stanowiska i postawy wobec sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego.
4. Debata uczestników wokół problemu Trybunału Konstytucyjnego i jego roli w systemie politycznym RP.

Seminarium poprowadzą dr hab. Jarosław Szymanek prof. UW, dr hab. Tomasz Słomka, dr hab. Jacek Zaleśny, dr Renata Mieńkowska-Norkiene.

Seminarium odbędzie się 18 stycznia 2017 r. o godz. 15.00 w Sali Czarnowskiego, ul. Krakowskie Przedmiescie 3, Warszawa.Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego