Seminarium metodologiczne dla studentów stacjonarnych i wieczorowych ostatnich lat na studiach I stopnia na kierunkach Bezpieczeństwo wewnętrzne i politologia

W semestrze zimowym 2016/2017 zaplanowaliśmy dla Państwa – w trybie pilotażu – zajęcia seminaryjne o charakterze metodologicznym. Mają one pomóc w przygotowaniu pracy dyplomowej i są komplementarne wobec seminarium prowadzonego przez wybranego promotora. Ich treścią będzie omówienie metod badawczych stosowanych w politologii i naukach o bezpieczeństwie oraz technik przygotowywania prac licencjackich.

 Zasady uczestnictwa w seminarium metodologicznym:

  1. Zajęcia mają charakter fakultatywny i nie mają wpływu na zaliczenie seminarium przez promotora. Promotor może jednak premiować uczestnictwo studenta w seminarium metodologicznym (potwierdzone przez wykładowcę prowadzącego seminarium).
  2. Zapisy na seminarium dokonywane są u wykładowcy na pierwszych zajęciach. Zajęcia są prowadzone przez:

- dr hab. Ewę M. Marciniak (poniedziałki w godz. 16.45 – 18.15, sala 1, Krakowskie Przedmieście 3). Pierwsze zajęcia odbędą się 7 listopada br. Przewidziana liczba miejsc: 40.

- dr. Daniela Midera (wtorki w godz. 16.45 – 18.15, sala 202, Nowy Świat 69). Pierwsze zajęcia odbędą się 8 listopada br. Przewidziana liczba miejsc: 30.

Studenci dokonują wyboru jednego spośród dwóch zaoferowanych seminariów.

  1. Zajęcia trwają odpowiednio do 5 i 6 grudnia br.

 

Zastępca dyrektora INP ds. dydaktycznych

Dr hab. Tomasz SłomkaInstytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego