Seminarium „POLITOLOGIA EKSPERYMENTALNA”

Zakład Instytucji Europejskich Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zakład Badań nad Integracją Europejską Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają na seminarium „POLITOLOGIA EKSPERYMENTALNA”. Seminarium odbędzie się 17 kwietnia 2013 w sali 111, w Starym BUW (campus UW), ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego