Seminarium OAP UW pt. "Polska po wyborach"

Zaproszenie
Ośrodek Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego
ma zaszczyt zaprosić na seminarium z cyklu „Komentarze politologiczne”:

Polska po wyborach

Spotkanie odbędzie się 15 listopada 2011 r. w godzinach od 14.30 do 16.30, w sali nr 308 (III piętro), na ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.

Tematyka dyskusji:
1. Gdzie ten elektorat? – dr Mikołaj Cześnik (PAN, SWPS)
2. Jaka jest kondyncja partii politycznych? – dr Anna Materska-Sosnowska (OAP UW)
3. Czy to już Marketing 3.0? – dr Olgierd Annusewicz (OAP UW)

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w seminarium poprzez wiadomość na adres biuro@oapuw.pl.
Ideą cyklu „Komentarze politologiczne” jest analizowanie bieżących problemów politycznych, gospodarczych i społecznych w gronie ekspertów – politologów, prawników, ekonomistów. Podczas każdego z seminariów – adresowanych do przedstawicieli administracji publicznej, mediów oraz organizacji pozarządowych – eksperci OAP będą prezentować krótkie analizy aktualnych tematów będących (lub takich, które być powinny) w centrum zainteresowania opinii publicznej. Naszą misją będzie stymulowanie publicznej debaty na najważniejsze kwestie oraz zaprezentowanie ich z perspektywy politologicznej.Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego