Spotkania z przedstawicielami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

W ramach współpracy Instytutu Nauk Politycznych i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego odbędą się dwa spotkania z przedstawicielami ABW.  Tematem spotkań będzie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w systemie bezpieczeństwa RP, zaś ich celem przybliżenie ABW jako jednej ze służb specjalnych powołanej do ochrony porządku konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej.

Wykład dedykowany studentom bezpieczeństwa wewnętrznego (I rok, II stopnia) odbędzie się we wtorek 13 grudnia (godz. 8.00 – 9.30, sala Czarnowskiego, Krakowskie Przedmieście 3).

Wykład dedykowany studentom politologii (I rok, II stopnia) odbędzie się w czwartek 8 grudnia (godz. 8.00 – 9.30, Aula, Nowy Świat 69).Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego