Studenci I stopnia: trwa rekrutacja na praktyki do interdyscyplinarnego projektu realizowanego wspólnie przez Uniwersytet Warszawski oraz M. St. Warszawę pn. „Analiza zachowań użytkowników Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115”.

Zakres praktyk:

n gromadzenie wiedzy na temat zagadnienia user experience i badań prowadzonych w tym obszarze;  

       udział w spotkaniach i dyskusjach zespołu badawczego, prowadzenie samodzielnych prac

       researcherskich i analitycznych;

n wykonywanie różnorodnych zadań na potrzeby projektu (gry, testy, zwiady badawcze, prezentacje);

n udział w pracach nad konceptualizacją badania;

n projektowanie narzędzi badawczych i ich testowanie;

n prowadzenie badań, gromadzenie i porządkowanie danych;

n napisanie raportu cząstkowego z przeprowadzonego badania; przedstawienie wyników badań zainteresowanym podmiotom.

 

Czas realizacji: październik 2017– marzec 2018 r. Praktykanci mogą uczestniczyć w projekcie od początku do końca bądź w części prac (październik-grudzień, styczeń-marzec)

 

Dlaczego warto?

n możliwość rozwijania zainteresowań i umiejętności badawczych na przykładzie nowatorskiego  

     projektu o interdyscyplinarnym charakterze;

n angażujący, otwarty charakter zadań wykonywanych w projekcie;

n opieka merytoryczna tutora;

n wiele miejsca na kreatywność, własną inwencję i samorealizację;

n indywidualna ocena każdego z badaczy po zakończeniu praktyki oraz rekomendacje.

 

Dołącz do zespołu badawczego, jeśli:

n masz analityczny umysł i dostrzegasz złożoność różnych zjawisk;

n masz za sobą pierwsze doświadczenie badawcze;

n cechuje Cię dociekliwość, skrupulatność i konsekwencja w działaniu;

n lubisz pracować w zespole;

n czerpiesz przyjemność z uczenia się nowych rzeczy;

n interesujesz się zagadnieniami z obszaru UX, nowych technologii komunikacji;

n masz trochę wolnego czasu i chcesz go kreatywnie i pożytecznie wykorzystać;

n potrafisz pracować samodzielnie i z zaangażowaniem.

 

 

Zgłoszenia wraz z CV przyjmujemy do dnia: 23.10.2017 r. pod adresem mailowym: biurokarier@adm.uw.edu.pl, temat wiadomości: warszawa_19115Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego