SURVIVAL MILITARNY dla studentów Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w WYJEŹDZIE INTEGRACYJNYM dla studentów pierwszego roku Bezpieczeństwa Wewnętrznego II stopnia.

Ilość miejsc ograniczona (20!!!).

Wymagana dobra sprawność fizyczna i psychiczna oraz poczucie humoru!

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 1. sierpnia 2011 r.Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego