Systemy rządów w perspektywie politologicznej. I Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Systemów Politycznych i Ustrojów Państwowych, Mądralin, 14 – 15 maja 2012 r.

W imieniu Dyrektora Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Stanisława Sulowskiego oraz Kierownika Zakładu Systemów Politycznych prof. dr hab. Zbigniewa Kiełmińskiego mamy zaszczyt zaprosić na I Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Systemów Politycznych i Ustrojów Państwowych. Chcielibyśmy, aby nasze spotkanie dało początek cyklicznemu wydarzeniu, którego nadrzędnym celem będzie integracja naszego środowiska, wymiana opinii, rezultatów badań i szeroko rozumiana współpraca. Zjazd odbędzie się w dniach 14 – 15 maja 2012 r. w Mądralinie pod Warszawą. Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy dokonać do dnia 15 kwietnia 2012 r. na adres: a.m.sosnowska@uw.edu.pl

ZaproszenieInstytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego