Szanowni Państwo Promotorzy i Seminarzyści na studiach I i II stopnia,

  1. Ogłoszenie na stronie internetowej INP listy pracowników Instytutu, prowadzących seminaria dyplomowe, wraz z charakterystyką seminariów (nastąpiło to w sierpniu 2017 r.)
  2. W dniach 2 – 13 października, a zatem na początku semestru, studenci mogą odwiedzać potencjalnych promotorów na dyżurach dydaktycznych, aby doprecyzować swoje koncepcje dotyczące przyszłej pracy (magisterskiej, licencjackiej) i ostatecznie zdecydować o wyborze promotora. Uprzejmie proszę o obecność wszystkich promotorów na dyżurach dydaktycznych.
  3. W dniach 11 – 15 października przeprowadzona zostanie w USOS rejestracja na seminaria. Rejestracja jest obowiązkowa. Nie zostanie ona powtórzona.
  4. W wyjątkowych sytuacjach, dotyczących zapisu na seminarium dyplomowe, po 15 października decyduje zastępca dyrektora INP WNPiSM ds. dydaktycznych.

 

Dr hab. Tomasz Słomka

Zastępca dyrektora INP WNPiSM ds. dydaktycznychInstytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego