Uwaga! Studenci I roku studiów II stopnia (stacjonarnych) na kierunku POLITOLOGIA

Po Nowym Roku na stronie internetowej INP UW zawieszony zostanie wykaz promotorów wraz z charakterystyką i tematyką proseminariów, zaś w pierwszym tygodniu semestru letniego będzie można spotkać się z potencjalnymi promotorami na ich dyżurach dydaktycznych i ostatecznie zdecydować o wyborze seminarium.Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego