Uwaga: Studenci stacjonarni wszystkich kierunków w INP WNPiSM UW

W dniach 28 marca - 5 kwietnia br. zostanie przeprowadzona OBOWIĄZKOWA rejestracja na przedmioty, moduły i specjalizacje. Rejestracja umożliwi zaplanowanie zajęć na semestr zimowy roku akad. 2018/2019. Niezarejestrowanie się może skutkować BRAKIEM MOŻLIWOŚCI zarejestrowania się w kolejnej turze rejestracji do grupy zajęciowej. Prosimy o śledzenie szczegółów na stronie: http://wnpism.uw.edu.pl/2018/03/23/rejestracja-na-przedmioty-na-semestr-zimowy-2018-2018z/Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego