UWAGA: STUDENCI STUDIÓW II STOPNIA (stacjonarnych) na kierunku POLITOLOGIA

Uprzejmie informujemy, że rejestracja na proseminaria magisterskie przebiegać będzie wedle następujących zasad:

  1. Zapoznanie się z opublikowanymi w ostatnim tygodniu semestru zimowego na stronie INP WNPiSM UW charakterystykami proponowanych proseminariów.
  2. Do zakończenia pierwszego tygodnia zajęć w semestrze letnim (z wyłączeniem przerwy międzysemestralnej) można odwiedzić potencjalnych promotorów na dyżurach dydaktycznych, w celu ostatecznego doprecyzowania tematu pracy magisterskiej i zdecydowaniu o wyborze promotora.
  3. W dniach 28 lutego-4 marca 2018 r. przeprowadzona zostanie w USOS rejestracja na proseminaria. Rejestracja jest obowiązkowa. Nie zostanie ona powtórzona.


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego