UWAGA STUDENCI WNPiSM !!!

Rejestracja na zajęcia programowe w semestrze zimowym 2017/2018 odbędzie się w następujących terminach:

I TURA – czerwiec 2017 do 30.06.2017

Instytut Polityki Społecznej 19.06.2017 godz.21:00, monografy – 21:30

INP Politologia, SEA 20.06.2017 godz.20:00

INP BW 20.06.2017 godz.21:00

INP – fakultety 20.06.2017 godz.21:30

Instytut Europeistyki 21.06.2017 godz.21:00, monografy – 21:30

Instytut Stosunków Międzynarodowych 22.06.2017 godz.21:00, monografy – 21:30

 

II TURA – wrzesień 2017 do 30.09.2017

Instytut Polityki Społecznej 18.09.2017 godz.21:00, monografy – 21:30

INP Politologia, SEA 19.09.2017 godz.20:00        

INP BW 19.09.2017 godz.21:00

INP – fakultety 19.09.2017 godz.21:30

Instytut Europeistyki 20.09.2017 godz.21:00, monografy – 21:30

Instytut Stosunków Międzynarodowych 21.09.2017 godz.21:00

Rejestracja dotyczy wszystkich przedmiotów, w tym wykładów. Na podstawie rejestracji zostaną stworzone protokoły egzaminacyjne. Zajęcia kontynuowane zostaną przepisane automatycznie. W indywidualnych przypadkach rejestracji prosimy zgłaszać się do kierowników studiów w celu wyrażenia zgody na dorejestrowanie administracyjne. Wszelkie podania o zmiany w rejestracji będą rozpatrywane po zakończeniu II tury rejestracji.

Rejestracji dokonujemy na stronie https://usosweb.wnpism.uw.edu.pl

Szczegóły rejestracji znajdą Państwo na stronach poszczególnych Instytutów. Jeżeli rejestrujemy się na zajęcia, które odbywają się w jednej grupie zajęciowej, to również należy zarejestrować się do tej grupy, pomimo, że to tylko jedna grupa.

Z rejestracji zostały wyłączone studia niestacjonarne zaoczne, z wyjątkiem zapisów na lektoraty oraz indywidualnych przypadków rejestracji, które będą ogłaszane na stronach poszczególnych instytutów.

 Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego