Uwaga!!! Wystartowała kolejna tura rekrutacji (rejestracja w systemie IRK do 18 września!!!) na następujące kierunki studiów w INP UW:

1. Politologia II stopień (stacjonarne): Infobrokering, Administracja Publiczna, Analiza i Doradztwo Polityczne;
2. Politologia I stopień, studia zaoczne;
3. Politologia II stopień, studia zaoczne: Marketing Polityczny;
4. Studia Euroazjatyckie II stopień (stacjonarne);
5. Bezpieczeństwo Wewnętrzne I i II stopień, studia zaoczne.

Serdecznie zapraszamy do rejestracji na studia w Instytucie Nauk Politycznych UW!Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego