VII Kongres Polska Wielki Projekt

W dniach 18-21 maja 2017r. w Warszawie odbędzie się VII Kongres Polska Wielki Projekt pod hasłem Wolność – polski projekt dla Europy. Ideą kongresu jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniem oraz dyskusja na temat wyzwań czekających Polskę w ciągu najbliższych dekad. Mamy przyjemność poinformować, że wśród prelegentów z całej Europy: polityków, przedsiębiorców, ludzi nauki, znaleźli się również wykładowcy Instytutu Nauk Politycznych UW: prof. Szewach Weiss oraz dr Bartłomiej Biskup.Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego