W dniach 1-2 grudnia 2017r. odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 50-lecia Instytutu Nauk Politycznych Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW.

W dniach 1-2 grudnia 2017r. odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 50-lecia Instytutu Nauk Politycznych Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Temat konferencji - „Nauka o polityce wobec kryzysu władzy i demokracji”- przyciągnął wielu znakomitych gości z największych ośrodków politologicznych z Polski i z zagranicy. Pierwszego dnia odbyła się uroczysta sesja jubileuszowa. Otworzyła ją dyrektor INP UW, dr hab. Ewa Marciniak, która powitała przybyłych gości i podsumowała 50 lat działalności Instytutu. Następnie głos zabrał rektor UW – prof. dr hab. Marcin Pałys, który złożył wszystkim pracownikom Instytutu życzenia z okazji jubileuszu. Dziekan WNPiSM UW, prof. dr hab. Stanisław Sulowski złożył serdeczne podziękowania wszystkim pracownikom INPUW. Następnie przewodniczący Rady Naukowej INP UW, prof. dr hab. Grzegorz Rydlewski wręczył nagrody im. Jana Baszkiewicza. Otrzymali je prof. dr hab. Andrzej Antoszewski z Uniwersytetu Wrocławskiego za „Współczesne teorie demokracji” oraz dr hab. prof. UR Agnieszka Pawłowska z Uniwersytetu Rzeszowskiego za książkę „Samorząd terytorialny w Stanach Zjednoczonych Ameryki”.

Rektor UW – prof. dr hab. Marcin Pałys wręczył medale Uniwersytetu Warszawskiego. Otrzymali je m.in. prof. dr hab. Bolesław Balcerowicz, prof. dr hab. Jan Garlicki, prof. dr hab. Wojciech Jakubowski oraz prof. dr hab. Krzysztof Pieliński z INP UW oraz prof. dr hab. Andrzej Antoszewski (UWr), prof. dr hab. Henryk Chałupczak (UMCS), prof. dr hab. Aniela Dylus (UKSW), prof. dr hab. Józef Fiszer (PAN), prof. dr hab. Stanisław Michałowski (UMCS), prof. dr hab. Marek Pietraś (UMCS), prof. dr hab. Bohdan Szlachta (UJ), prof. dr hab. Tadeusz Wallas (UAM), prof. dr hab. Robert Wiszniowski (UWr), prof. dr hab. Marek Żmigrodzki (UMCS) oraz prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski (UW-M). Specjalnym medalem rektorskim 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego został odznaczony dziekan WNPiSM UW – prof. dr hab. Stanisław Sulowski.

Drugą część uroczystości uświetniły: występ kwartetu smyczkowego Polonika String Quartet oraz recytacje fragmentów książek Alexisa de Tocqueville’a „O demokracji w Ameryce” i Franciszka Ryszki „Państwo stanu wyjątkowego” w wykonaniu znakomitego artysty - Wojciecha Pszoniaka.

Drugi dzień obchodów rozpoczął panel „Współczesny spór o model władzy politycznej” moderowany przez prof. dr hab. Grzegorza Rydlewskiego (INPUW) z udziałem prof. dr hab. Jadwigi Staniszkis (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Andrzeja Antoszewskiego (Uniwersytet Wrocławski) oraz Prof. dr hab. Arkadiusza Żukowskiego z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

W drugim panelu moderowanym przez prof. dr hab. Mirosława Karwata (INPUW) uczestnicy (prof. dr hab. Marek Żyromski, prof. dr hab. Filip Pierzchalski - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, prof. dr hab. Magdalena Mikołajczyk z Uniwersytetu Pedagogicznego oraz dr Paweł Ścigaj z Uniwersytetu Jagiellońskiego) dyskutowali o „Grze politycznej i wpływie w demokracji”.

O godz. 14:30 rozpoczął się zjazd Absolwentów Instytutu Nauk Politycznych UW. Zebranych powitali dyrektor INP UW – dr hab. Ewa Marciniak oraz dziekan WNPiSM UW prof. dr hab. Stanisław Sulowski. W III panelu dyskusyjnym moderowanym przez prof. dr hab. Jana Garlickiego wzięli udział: Elżbieta Zielińska (Kukiz’15), dr Cezary Stypułkowski (prezes zarządu mBank S.A.), dr Marcin Anaszewicz (Fundacja Klinika Rządzenia), Cezary Tomczyk (PO) oraz Robert Walenciak z Tygodnika „Przegląd”.

Zjazd Absolwentów zakończyły spotkania rocznikowe z wykładowcami oraz wycieczka po kampusie Uniwersytetu Warszawskiego. Na koniec Absolwenci zwiedzili Gmach Audytoryjny - nową siedzibę Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW.Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego