W imieniu dr Aleksandry Gasztold z INP UW serdecznie zapraszamy na wykład "Jak walczyć z terroryzmem?"

Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Warszawskiego i Studenckie Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego ma zaszczyt zaprosić na kolejne spotkanie dotyczące szeroko pojętego bezpieczeństwa pod tytułem „Jak walczyć z terroryzmem?”.

Zjawisko terroryzmu jest dziś uważane za jedno z najtrudniejszych wyzwań dla bezpieczeństwa międzynarodowego. Walka zagrożonych krajów z terrorystami jest nierówna i jak dotychczas nieskuteczna. Nieprzerwane poczucie zagrożenia i realne niebezpieczeństwo ataku terrorystycznego wymusza na rządach państw wprowadzanie coraz to nowszych rozwiązań z zakresu zwalczania terroryzmu. Temat ten jest cały czas niewyczerpany i wymagający dalszych badań. Dlatego też, nasi prelegenci postanowili podjąć się analizy sposobów walki z terroryzmem oraz narzędzi do tego używanych.

Które kraje są najbardziej zagrożone zamachami terrorystycznymi? Jakie błędy są najczęściej popełniane przez rządy państw i jednostki specjalne? Jakie są najskuteczniejsze sposoby walki z terroryzmem? Na te i na wiele innych pytań odpowiedzą nasi prelegenci:

- dr Aleksandra Gasztold – Adiunkt w Katedrze Nauk o Bezpieczeństwie. Prowadzi badania niemcoznawcze i nad terroryzmem. Stypendystka Fundacji Herberta Quandta na Uniwersytecie w Konstancji (2001-2002), DAAD na Uniwersytecie Christiana Albrechta w Kilonii (2004), Uniwersytetu w Konstancji (2007, 2010, 2015), Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji (2008), Uniwersytetu Indiana w Bloomington (2013) i Uniwersytetu Wiedeńskiego (2015). Laureatka „Nagrody Zamku Książ” Centrum Europejskiego, Instytutu im. Hannah Arendt do Badań nad Totalitaryzmem w Dreźnie i Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej za najlepszą pracę magisterską, dotyczącą problematyki niemieckiej (2006) oraz „Nagrody im. Profesora Piotra Dobrowolskiego” za najlepszą rozprawę doktorską z zakresu badań niemcoznawczych (2010). Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Bezpieczeństwa Wewnętrznego

- dr Krzysztof Liedel – Doktor w specjalności zarządzanie bezpieczeństwem, prawnik, specjalista w zakresie terroryzmu międzynarodowego i jego zwalczania, ekspert w zakresie analizy informacji, szczególnie w obszarze analizy decyzyjnej. Stażysta w Narodowym Centrum Kontrterrorystycznym w USA. Były naczelnik Wydziału ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Terrorystycznym Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Były dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Pozamilitarnego Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Kierownik Instytutu Analizy Informacji Collegium Civitas, Dyrektor Centrum Badań nad Terroryzmem CC. Wykładowca Collegium Civitas, Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Obrony Narodowej. Autor i współautor wielu publikacji na temat terroryzmu międzynarodowego i jego zwalczania, a także na temat analizy informacji

- Maciej Górski – członek specjalistycznych zespołów ochronnych chroniących dyplomatów i członów rodzin królewskich, ekspert ds. bezpieczeństwa, trener sztuk walki na Uniwersytecie Warszawskim i zawodowy mistrz świata karate.

Spotkanie będzie moderował Piotr Mieśnik, dziennikarz i publicysta.

 
Serdecznie zapraszamy!

 Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego