W naszym książkowym cyklu polecamy: "Megasystem Bezpieczeństwa Narodowego w Polsce. Ujęcie procesowe i funkcjonalno-decyzyjne", którego autorem jest prof. dr hab. Grzegorz Rydlewski.

Prof. dr hab. Grzegorz Rydlewski jest kierownikiem Zakładu Nauki o Państwie i Administracji Publicznej INP UW. Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Adam Marszałek w serii "Securitas et Societas". Zapraszamy do lektury!!!Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego