W piątek, 14 lipca odbyło się spotkanie z przedstawicielami Narodowego Instytutu Nauk Politycznych im. Ho Chi Minh z Wietnamu zorganizowane przez INP UW.

Gości powitał dr Łukasz Zamęcki -prodziekan ds. naukowych i współpracy z zagranicą WNPiSM UW. Po krótkim wystąpieniu prof. Nguyen Viet Thao z Ho Chi Minh National Academy of Politics z Wietnamu, odbyła się sesja robocza pod hasłem: „Demokracja w Polsce – system polityczny III RP” oraz „Problem sprawowania władzy i grupy interesów” – w której wzięli udział: dr hab. Tomasz Słomka, dr Marcin Tobiasz, prof. dr hab. Jolanta Itrich – Drabarek, dr hab. Sebastian Kozłowski oraz doc. dr Bohdan Kaczmarek.Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego