W piątek i sobotę (30czerwca -1 lipca) odbyła się dwudniowa konferencja "Oblicza współczesnego patriotyzmu - kształtowanie postaw obywatelskich"

 W ramach konferencji odbyły się wykłady, debaty i warsztaty prowadzone przez wykładowców INP UW m.in.: dr hab. Ewę Marciniak, dr Renatę Mieńkowską-Norkiene, dra hab. Tomasza Kownackiego, dra hab. Tomasza Słomkę. O roli Rzecznika Praw Obywatelskich w systemie politycznym państwa opowiedział w swoim wystąpieniu dr Adam Bodnar. Dzień pierwszy zakończył się spektaklem w reżyserii Sławomira Hollanda "Nic nowego pod słońcem". W drugim dniu konferencji dyskutowano o obliczach współczesnego patriotyzmu i kształtowaniu postaw obywatelskich. W panelu dyskusyjnym wzięli udział przedstawiciele kilku uczelni: UW, UKSW, Uczelni Łazarskiego, ASzW oraz PAN. Debatę poprzedził wykład dr hab. Marty Zahorskiej-Bugaj o "Ewolucji postaw młodzieży wobec demokracji oraz form edukacji sprzyjających kształtowaniu prodemokratycznych zachowań". Konferencję podsumowano wręczeniem certyfikatów uczestnikom wszystkich komponentów projektu "Akademia Wiedzy o Społeczeństwie". Partnerem przedsięwzięcia była Polska Grupa Energetyczna – Energia Odnawialna.

 Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego