W służbie Polsce. Szkoły Nauk Politycznych i ich twórcy

Serdecznie zapraszamy na konferencję naukową poświęconą szkołom nauk politycznych i ich twórcom jaka odbędzie się 9 grudnia 2015 roku w gmachu Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. W konferencji udział wezmą m. in. prof. dr hab. Grażyna Ulicka i prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek. Szczegółowy program (PDF).Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego