Warsztaty antyterrorystyczne - Identyfikacja celów ataków terrorystycznych

Warsztaty antyterrorystyczne - „Identyfikacja celów ataków terrorystycznych” dedykowane są obecnym i przyszłym menadżerom instytucji administracji publicznej oraz przedsiębiorstw. Niezależnie, czy zajmują się one pionem bezpieczeństwa, czy zamierzają zarządzać infrastrukturą krytyczną lub organizacją, wiedza w zakresie opisanym planem warsztatów, stanowi standard wypracowany wieloletnimi doświadczeniami pod rzeczywiste wykorzystanie własnych sił i środków oraz wsparcia służb w tworzeniu i realizacji strategii zapobiegania atakom terrorystycznym.

 Właściwa identyfikacja potencjalnych zagrożeń jest pierwszym krokiem do stworzenia planu bezpieczeństwa dla obiektu, procesów zachodzących w instytucji lub przedsiębiorstwie. Zrozumienie zasad identyfikacji punktów podatności, procesów zachodzących w badanym obiekcie pozwala na właściwe modyfikacje w ramach posiadanych sił i środków w celu zmniejszenia ryzyka zaistnienia ataku terrorystycznego.

Absolwenci warsztatów uzyskują sygnowany przez Grupę Roboczą ds. Terroryzmu Ośrodka Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego certyfikat ukończenia i zaliczenia warsztatów.
Program warsztatów obejmuje 25 godzin akademickich. Zajęcia odbywają się w trybie wieczorowym, w godzinach 17:00 – 21:00 od poniedziałku do piątku. Moduł informacyjny trwa od Poniedziałku do Środy. Moduł ćwiczeń praktycznych w Czwartek,  zaliczenie końcowe wraz z omówieniem pracy zaliczeniowej w Piątek.  
Zajęcia trwają pięć dni od 9 do 13 maja 2011 r.

W trakcie warsztatów słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka;
  • współpracy z mediami;
  • identyfikacji potencjalnych celów ataków terrorystycznych,
  • analizy operacyjnej i jej zastosowanie przy ocenie zagrożeń terrorystycznych.

Ukończenie warsztatów zapewnia realne wsparcie dla opracowania sposobu wykorzystania własnych sił i środków (uwzględniając wsparcie służb i model współpracy) przy tworzeniu i realizacji indywidualnej strategii zapobiegania atakom terrorystycznym. Zadaniem warsztatów jest osiągnięcie takich efektów kształcenia, aby absolwenci otrzymali kompleksową wiedzę w zakresie identyfikacji celów ataków terrorystycznych.

Zapis na warsztaty:    warsztaty@oapuw.pl  - ilość miejsc ograniczona! 
Kwalifikacja na warsztaty – minimum tytuł licencjata, wypełnienie ankiety/ formularza, 2 zdjęcia
Koszt uczestnictwa  w warsztatach:  1 200 złotychInstytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego