Warsztaty na temat praw cudzoziemców w Polsce / The workshop on the rights of foreigners in Poland

Instytut Stosunków Międzynarodowych i Network on Humanitarian Action (NOHA) zapraszają wszystkich zainteresowanych studentów na spotkanie informacyjne na temat praw cudzoziemców w Polsce. Spotkanie odbędzie się 17 listopada o godz. 15.00 w Collegium Iuridicum II (ul Lipowa 4) w Sali nr 1.3. Poprowadzi je inspektor Gerard Bah – Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach ds. Ochrony Praw Człowieka.

 

The Institute of International Relations UW and the Network on Humanitarian Action (NOHA) would like to invite all interested students to the workshop on the rights of foreigners in Poland.The workshop will be conducted by lieutenant colonel Gerard Bah – Human Rights Special Adviser to the Police Commissioner in Kielce. It will be a unique chance to discuss very important issues such as racism, hate speech, discrimination, and stereotypes. After the workshop, there will be time for Q&A session with Inspector Bah. The meeting will take place on November 17th at 3 p.m. in room 1.3, Collegium Iuridicum II (ul. Lipowa 4) – the same building as the University of Warsaw Library.

 

Rejestracja / register here


See more 

plakat spotkania / meeting bannerInstytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego