Wolne miejsca na studiach w INP UW!!!

Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca na studiach w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego! Szczególnie polecamy rozpoczęcie studiów w trybie wieczorowym. Ich program jest identyczny z programem studiów dziennych, a zajęcia odbywają się po godzinie 15.00 co umożliwia podjęcie pracy zawodowej lub stażu. Po I roku istnieje też możliwość przeniesienia się na studia dzienne. Rekrutacja odbywa się na następujące kierunki i tryby studiów:

POLITOLOGIA
- studia I stopnia (licencjackie) wieczorowe i zaoczne
- studia II stopnia (magisterskie) wieczorowe i zaoczne
Specjalność marketing i doradztwo polityczne
Administracja Publiczna
Studia Europejskie

Bezpieczeństwo Wewnętrzne
- studia I stopnia (licencjackie) wieczorowe
- studia II stopnia (magisterskie) wieczorowe

Bez egzaminów wstępnych i rozmów kwalifikacyjnych! Gwarancja przyjęcie na studia na UW! Nie musisz szukać kompromisów i wybierać prywatnej uczelni. U nas: czesne na poziomie szkół prywatnych, a jakość uniwersytecka! Wybierz INP UW, bo dyplom naprawdę ma znaczenie! Szczegółowe informacje: http://www.inp.uw.edu.pl/?q=kandydaciInstytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego