Wydziałowe spotkanie informacyjne - wyjazdy Erasmus + na studia i staże zagranicą 2019/2020!!

Szanowni Państwo,
bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich studentów zainteresowanych  wyjazdem na stypendium zagranicą w ramach programu ERASMUS + (studia, praktyki, staże) na wydziałowe spotkanie informacyjne, które odbędzie się  16 stycznia środa o godz. 16.45 w Auli Baszkiewicza!!
 
Na spotkaniu obecni będą koordynatorzy ds. programu Erasmus +, studenci którzy korzystali z programu w latach ubiegłych i podzielą się z Państwem doświadczeniami oraz przedstawicie Biura Współpracy z Zagranicą UW.
 
Zapraszamy!
 
Wszelkie pytania należy kierować do Pełnomocnika Dziekana ds. Programu Erasmus + : anita.budziszewska@uw.edu.pl 


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego