Wystartowała II Edycja projektu Akademia Wiedzy o Społeczeństwie: Wybory Polaków

Uczestników seminarium powitała dyrektor INP WNPiSM UW dr hab. Ewa Marciniak. Swoje referaty zaprezentowali:

  • dr Anna Materska-Sosnowska - "Problemy frekwencji, fluktuacji i zmian zachowań elektoratu w wyborach - konsekwencje dla systemu politycznego RP",
  • dr Małgorzata Kaczorowska " Kampanie wyborcze oraz alternatywne sposoby głosowania - wybrane aspekty polskiego prawawyborczego",
  • dr hab. Tomasz Kownacki - Wybory europejskie - specyfika i znaczenie dla Polski".

Seminarium moderował dr hab. Tomasz Słomka.Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego