XI Seminarium Badaczy Prawa Konstytucyjnego

Serdecznie zapraszamy na XI Seminarium Badaczy Prawa Konstytucyjnego pt. CENTRALIZACJA A DECENTRALIZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ – 25 LAT ODNOWIONEGO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. Seminarium odbędzie w Domu Pracy Twórczej im. Bolesława Prusa 05-520 Obory k/Konstancina-Jeziorny w dn. 15-17 kwietnia 2015 r. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Szczegółowy plan.Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego