Z ogromną radością informujemy, że w ostatnim konkursie OPUS 14,

Z ogromną radością informujemy, że w ostatnim konkursie OPUS 14, którego wyniki ogłoszono 15 maja 2018 r. zwyciężył projekt pt. "Porażka wyborcza jako katalizator zmian w europejskich partiach politycznych" przygotowany przez: dr Małgorzatę Kaczorowską z Instytutu Nauk Politycznych WNPiSM UW oraz dr. Macieja Bachryj-Krzywaźnia z Uniwersytetu Wrocławskiego. Kierownikiem projektu była dr hab. Anna Pacześniak (Uniwersytet Wrocławski). Serdecznie gratulujemy!!!Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego