Z radością informujemy, że monografia zbiorowa, pt.:"Kaukaz Północny: religie, polityka, elity i bezpieczeństwo, t.11" wydana pod redakcją prof. dra hab. Tadeusza Bodio otrzymała I nagrodę w XI edycji konkursu

 

Książka została wydana w serii edytorskiej "Władza-Elity-Przywództwo" i prezentuje wyniki badań uzyskane w ramach wieloletniego międzynarodowego programu badawczego pt. Kaukaz Północny: elity religijne, polityka i bezpieczeństwo. W programie badawczym prof. Tadeusza Bodio realizowanym w Zakładzie Badań Wschodnich Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego uczestniczyli: dr Alicja Curanowić, prof. Andrzej Chodubski, prof. Rafał Czachor, dr Iwona Kaliszewska, prof. Piotr Kwiatkiewicz, de Magdalena Karolak-Michalska, dr Przemysław Potocki, dr Przemysław Sieradzan, dr Jerzy Szukalski, dr Andrezj Szabaciuk, mgr Agnieszka Tomczyk; z ośrodków naukowych Kaukazu Północnego: prof. Vahit Akaiev, prof. V. Czarnous, prof. Malika Arsanukaeva, prof. Maya Astvatsaturova, dr Andriej Berdik, prof. Mustafa Bilalov, prof. Asijat Buttajeva, prof. Igor Dobaev, dr Yusup Dzhabraliov, Nadezhda Ilyinova, prof. Svietlana Lyausheva, dr Natalia Romanczenko, dr Natalia Sledych.

 Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego