Zaproszenie do współpracy w ramach międzynarodowego projektu “Local Government and the Changing Urban-Rural Interplay” (H2020 - Marie Skłodowska-Curie Actions)

Zapraszamy do współpracy w ramach międzynarodowego konsorcjum, które uzyskało finansowanie z programu ramowego UE Horyzont 2020 -  Marie Skłodowska-Curie Actions RESEARCH AND INNOVATION STAFF EXCHANGE (RISE). 

W skład konsorcjum obok WNPiSM UW wchodzą partnerzy z Austrii, Francji, Hiszpanii, Macedonii, Niemiec, Szwajcarii, Włoch, Argentyny, Australii, Etiopii, Indii, Kanady, Singapuru, RPA.

Konsorcjum realizuje projekt pt. “Local Government and the Changing Urban-Rural Interplay” w latach 2019-2022.

Oferujemy staże badawcze:

w 2019 r. w Macedonii (Skopje) – 4 miesiące

w 2020 r. w Kanadzie (Uniwersytet Zachodniego Ontario) – 4 miesiące

w 2020 r. w RPA (University of the Western Cape) – 1 miesiąc

Wynagrodzenie 2100 Euro miesięcznie + ewentualna refundacja kosztów dojazdu.

Oferta skierowana jest do doktorantów oraz do pracowników naukowych, którzy zatrudnieni są w UW.

Zainteresowane osoby proszę o kontakt do 15.01.2019 r. na adres: amirska@uw.edu.pl

Kierownik projektu – dr Andżelika Mirska, Instytut Nauk Politycznych WNPiSM UW.Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego