Granty

Zakład Instytucji Europejskich

Granty MNiSW/NCN

Odpowiedzialność jako jeden z elementów jakości demokracji na przykładzie Polski i Hiszpanii, Warszawa 2010; nr badań: 1172/B/H03/2010/39 – kierownik i jedyny wykonawca: Dr Anna Sroka

Rozszerzanie Unii Europejskiej – współczesne uwarunkowania i perspektywy kontynuacji procesu, Warszawa 2010, nr badań 0791/B/H03/2010/39 – kierownik i jedyny wykonawca: Dr Adam Szymański

Zmiana roli Prezydencji w Unii Europejskiej po wejściu w życie Traktatu Lizbońskiego, Warszawa 2010; nr badań: 0877/B/H03/2010/39 – kierownik i jedyny wykonawca: Dr Renata Mieńkowska-Norkiene

Rządzenie w przestrzeni ponadnarodowej, Warszawa 2011; nr badań: 2011/01/B/HS5/03268 – kierownik: Prof. Agnieszka Rothert; projekt z udziałem pracowników Zakładu Instytucji Europejskich jako wykonawców

W ostatnim konkursie OPU S 14, którego wyniki ogłoszono 15 maja 2018 r. zwyciężył projekt pt. "Porażka wyborcza jako katalizator zmian w europejskich partiach politycznych" przygotowany przez: dr Małgorzatę Kaczorowska z Instytutu Nauk Politycznych WNPiSM UW wraz wraz z dr. Maciejem Bachryj-Krzywaźnia z Uniwersytetu Wrocławskiego. Kierownikiem projektu była dr hab. Anna Pacześniak z Uniwersytetu Wrocławskiego. Serdecznie gratulujemy!Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego