Naukowe Forum Studenckie

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu nową inicjatywę Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego –Naukowe Forum Studenckie, w ramach którego macie Państwo możliwość opublikowania swoich prac naukowych.

Forum jest wyrazem dbałości INP o jak najwyższą jakość pracy dydaktycznej pracowników INP oraz Państwa pracy naukowej, stąd też wszystkie publikowane w nim prace są uprzednio recenzowane przez specjalistów w obszarach naukowych, których prace dotyczą. Forum ma formę wyłącznie elektroniczną i jest dostępne bezpłatnie.

Zespół Redakcyjny Naukowego Forum Studenckiego składa się z członków Dyrekcji INP UW oraz Eksperckiego zespołu ds. zapewniania jakości kształcenia w Instytucie Nauk Politycznych.

Prace do Naukowego Forum Studenckiego mają prawo przekazywać jedynie studenci INP UW.

Serdecznie zapraszamy Państwa do zgłaszania swoich prac na adres mailowy: r.mienkowska@uw.edu.pl

Dyrekcja INP UW oraz Ekspercki zespół ds. zapewniania jakości kształcenia w Instytucie Nauk Politycznych

Najnowsze prace naukowe

Prace archiwalne

Procedura i formularz rejestracji

 

Nagonka na Gabriela Narutowicza Cezary Golędzinowski

Ryzyko e-śmieci, przemysł medialny Cezary Golędzinowski

Populism: A Challenge to the Model of Representative Democracy and a Cultural Counter-Revolution, Riccardo Baioni

Gender Inequalities and Reconciliation of Work and Family Life, Sunčana Doričić

Do the media manipulate social beings?, Alexia BorghiInstytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego