ERASMUS w INP

Na tej stronie znajdziecie Państwo informacje nt. programu Erasmus w Instytucie Nauk Politycznych.

 

Informacja nt. kwalifikacji na wyjazd w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018 / Information about qualifications for Erasmus+ in the academic year 2017/2018

 

Studia częściowe zagranicą


Ogólnouniwersyteckie zasady kwalifikacji - studia częściowe

Przewodnik dla kandydatów studia częściowe Erasmus+, krok po kroku

Wykaz uczelni partnerskich / Partner Universities 2016-2017

 

Wnioski o wyjazd w ramach programu Erasmus + należy składać do sekretariatu INP (Nowy Świat 67, p. 211)

 

Dokumenty do pobrania / documents to download:

Dokumenty i formularze - documents and forms

Informacje o rozliczeniach

Zasady wyjazdów na stypendium

 

Praktyki studenckie i absolwenckie


Student, posiadający tzw. kapitał mobilności (niewykorzystany 12 miesięczny pobyt zagranicą w ramach programu Erasmus +) w trakcie studiów może wyjechać na finansowane ze środków programu Erasmus + praktyki studenckie a po zakończeniu studiów na staż absolwencki (rekrutacja trwa cały rok). Praktyki studenckie w ramach programu Erasmus +mogą zaliczyć praktyki wymagane programem studiów! (W sytuacji gdy student zalicza praktyki wymagane programem studiów, niezbędna jest także konsultacja programu pobytu z właściwym koordynatorem ds. praktyk).


Praktyki studenckie:

Zasady kwalifikacji - praktyki studenckie
Przewodnik krok po kroku - praktyki studenckie

Praktyki absolwenckie:

Zasady kwalifikacji - praktyki absolwenckie
Przewodnik krok po kroku - praktyki absolwenckie

Więcej: http://bwz.uw.edu.pl/faq/dla-studentow-praktyki-20162017 lub zapytaj koordynatora!


Kontakt


Studenci proszeni są w pierwszej kolejności o kontakt z Instytutowym Koordynatorem programu Erasmus +:

KOORDYNATOR INSTYTUTOWY PROGRAMU ERASMUS W INP UW
Dr Renata Mieńkowska-Norkiene
E-mail: r.mienkowska@uw.edu.pl
Dyżur dotyczący programu Erasmus: środy, 16.45-18.15

KOORDYNATOR WYDZIAŁOWY PROGRAMU ERASMUS
Mgr Anita Budziszewska
E-mail: anita.budziszewska@uw.edu.plBiuro Współpracy z Zagranicą UW www.bwz.uw.edu.pl

studia - Monika Satała monika.satała@adm.uw.edu.pl

praktyki - Dorota Wiącek dwiacek@adm.uw.edu.pl

 Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego